SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulumuzun akademik geçmişi 1987 yılına kadar uzanmaktadır.  Uşak Meslek Yüksekokulu adı altında, 1987-1988 Eğitim-Öğretim yılında Ege Üniversitesi bünyesinde İzmir’de Tekstil Programı ile eğitim- öğretime açılmıştır. Zaman içerisinde, bölgemiz ve ilimizin öngörülebilen gereksinimleri doğrultusunda yeni ön lisans programlarının açılması ile güçlü akademik teşkilat yapısı oluşturulmuştur.

Meslek Yüksekokulumuz; Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde Eğitim-Öğretime devam etmekte iken, 01.03.2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunla 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa eklenen ek 60. Maddeyle tüzel kişiliğini kazanmış olan Uşak Üniversitesine bağlanmıştır.

Üniversitemiz Rektörlüğünün 06.06.2014 tarih ve 965 sayılı yazısı ile 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Meslek Yüksekokulunun, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılması teklifi,  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 25.09.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında uygun görülerek, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulumuz eğitim-öğretim hayatına başlamıştır.

Günümüzde altı (3) bölüme bağlı, yedi (7) programda eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir.