SOSYAL BİLİMLER MYO KOORDİNATÖRLÜKLER

SOSYAL BİLİMLER MYO BOLOGNO KOORDİNATÖRÜ

Ümit YİĞİT

umit.yigit@usak.edu.tr

SOSYAL BİLİMLER MYO MEVLANA KOORDİNATÖRÜ

İslam KÖSEOĞLU

islam.koseoglu@usak.edu.tr

SOSYAL BİLİMLER MYO ERASMUS KOORDİNATÖRÜ

Ahmet Nafiz KAVİ

ahmet.kavi@usak.edu.tr

 

FARABİ MEVLANA ERASMUS KOORDİNATÖRLERİ

Muhasebe ve Vergi Bölümü Erasmus Farabi Mevlana Koordinatörü

Öğr. Gör. Selma AYDOĞAN

selma.demirtas@usak.edu.tr

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Erasmus Farabi Mevlana Koordinatörü

Öğr. Gör. Neslihan ÇALIŞKAN

neslihan.caliskan@usak.edu.tr

Yönetim ve Organizasyon Bölümü Erasmus Farabi Mevlana Koordinatörü

Öğr. Gör. Sevi GÜLER

sevi.guler@usak.edu.tr

İşletme Yönetimi Programı Erasmus Farabi Mevlana Koordinatörü

Öğr. Gör. Koray AYDIN

koray.aydin@usak.edu.tr

Yerel  Yönetimler Programı Erasmus Farabi Mevlana Koordinatörü

Öğr. Gör. Fatih EMET

fatih.emet@usak.edu.tr

Görsel – İşitsel Medya Yapımcılığı Bölümü RTV Programı Erasmus Farabi Mevlana Koordinatörü

Öğr. Gör. Ahmet Nafiz KAVİ

ahmet.kavi@usak.edu.tr

 

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

AKADEMİK BİRİM EĞİTİM KOMİSYONU

S.No.

Ünvanı

Adı Soyadı

Komisyondaki Görevi

1

Prof. Dr.

İsmail TÜRKER

Başkan

2

Dr. Öğr. Üyesi

Volkan TURAN

Üye

3

Öğr. Gör.

Ahmet Nafiz KAVİ

Üye

4

Öğr. Gör.

Selma AYDOĞAN

Üye

5

Öğr. Gör.

Ümit YİĞİT

Üye

 

AKADEMİK BİRİM PROGRAM TASARIM EKİBİ

S.No.

Ünvanı

Adı Soyadı

Komisyondaki Görevi

1

Öğr. Gör.

Selma AYDOĞAN

Başkan

2

Öğr. Gör.

Özlem IŞIKLAR

Üye

3

Öğr. Gör.

Fatih EMET

Üye

4

Öğr. Gör.

Sevi GÜLER

Üye

 

AKADEMİK BİRİM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME EKİBİ

S.No.

Ünvanı

Adı Soyadı

Komisyondaki Görevi

1

Öğr. Gör.

İslam KÖSEOĞLU

Başkan

2

Öğr. Gör.

Koray AYDIN

Üye

3

Öğr. Gör.

Özlem IŞIKLAR

Üye

 

AKADEMİK BİRİM ÇİFT ANA DAL, YAN DAL

VE ORTAK SEÇMELİ DERSLER EKİBİ

S.No.

Ünvanı

Adı Soyadı

Komisyondaki Görevi

1

Dr. Öğr. Üyesi

Volkan TURAN

Başkan

2

Öğr. Gör.

Ahmet Nafiz KAVİ

Üye

3

Öğr. Gör.

Selma AYDOĞAN

Üye

            

ACİL DURUM KOORDİNATÖRÜ/KOORD. YRD.

Adı ve Soyadı

Ekipteki Görevi

Görevi

e-mail

 

Öğr.Gör. Fatih EMET

Koordinatör

Öğretim Görevlisi/

Müdür Yardımcısı

fatih.emet@usak.edu.tr

 

Suat DOKUR

Koordinatör Yrd.

Yüksekokul Sekreteri

suat.dokur@usak.edu.tr

 

 

ARAMA-KURTARMA-TAHLİYE EKİBİ

Adı ve Soyadı

Ekipteki Görevi

Görevi

e-mail

 

Öğr.Gör.

Ümit YİĞİT

Ekip Başkanı

Öğretim Görevlisi.

umit.yigit@usak.edu.tr

 

Öğr.Gör. İslam KÖSEOĞLU

Asıl Üye

Öğretim Görevlisi

islam.koseoglu@usak.edu.tr

 

Selma AYDOĞAN

Asıl Üye

Öğretim Görevlisi

selma.demirtas@usak.edu.tr

 

Öğr.Gör. Neslihan ÇALIŞKAN

Yedek Üye

Öğretim Görevlisi

neslihan.caliskan@usak.edu.tr

 

 

YANGINLA MÜCADELE EKİBİ

Adı ve Soyadı

Ekipteki Görevi

Görevi

e-mail

 

Öğr.Gör. Hakan Cem IŞIKLAR

Ekip Başkanı

Öğr.Gör.

cem.isiklar@usak.edu.tr

 

Rabia ACAR

Yedek Üye

Büro Personeli

rabia.acar@usak.edu.tr

 

Koray AYDIN

Asıl Üye

Öğr.Gör.

koray.aydin@usak.edu.tr

 

Suat DOKUR

Yedek Üye

Yüksekokul Sekreteri

suat.dokur@usak.edu.tr

 

SBMYO KALİTE KOMİSYONU LİSTESİ

No

Ad-Soyad

Görevi

1

Prof.Dr. İsmail TÜRKER

Müdür

2

Suat DOKUR

Yüksekokul Sekreteri

3

Dr.Öğr.Üyesi Volkan TURAN

Öğretim Üyesi

4

Öğr.Gör.

Neslihan ÇALIŞKAN

Öğretim Elemanı

5

Öğr.Gör.

Sevi GÜLER

Öğretim Elemanı

6

Öğr.Gör. Ümit YİĞİT

Öğretim Elemanı

7

Serdar TUNA

Öğrenci

 

 

 

 


Oluşturma: 03 Ağustos 2022