18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren; 7143 sayılı af kanundan yaralanmak isteyen ve belirtilen kanundaki şartları taşıyanların, dilekçe ve ekleri ile birlikte, süresi içinde şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.Dilekçe örneği ve istenen belgeler ektedir.

7143 Sayılı Af Yasası Dilekçesi ve İstenen Belgeler


02 Ağustos 2018