Mezun olmak için zorunlu staj çalışması hariç (stajı yapmayan öğrencilerimiz de tek dersleri kalırsa bu sınava girebilirler) devam koşulunu yerine getirdiği sadece tek (1) dersi kalan öğrencimiz (transkript belgesinde sadece 1 dersinin başarısız olarak görünmesi gerekmektedir), Sosyal Bilimler MYO web sayfamız öğrenci formları linkinde bulunan Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesini yazıcıdan çıktı aldıktan sonra, ilgili bölümlerini eksiksiz olarak doldurarak, ıslak imza ile imzalayarak, ya şahsen, ya e-posta adresinden sbmyo@usak.edu.tr adresine ya da posta ile 23.07.2020 Perşembe günü mesai saati bitimi 17.30’a kadar ulaştırmaları gerekmektedir. Dilekçe, ilgili mevzuat maddeleri gereğince değerlendirilerek, sonucu ile tek ders sınav yer ve saatleri (online sınav yapılacaktır), 24 Temmuz 2020 günü https://sbmyo.usak.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Postadan ya da elektronik ortamdaki olası arızalardan kaynaklanan gecikmelerden birimimiz sorumlu değildir. Tereddüt yaşanan hususlar için okulumuza ait 0276 221 21 21  dahili 31 00 numaralı telefonu aramaları faydalarına olacaktır. NOT: TEK DERS SINAVI BAŞVURU DİLEKÇESİ VERMEYEN ÖĞRENCİLER SINAVA ALINMAYACAKTIR

TEKDERS SINAVLARI ONLİNE YAPILACAKTIR.

İşlem Adı

Tarihi

Tek Ders Müracaat

23.07.2020 Perşembe (Saat 17 : 30’a kadar, Şahsen, E-Posta ya da Kargo)  

Değerlendirme

24.07.2020 Cuma

Dilekçe Sonuçları İlan

24.07.2020 Cuma   https://sbmyo.usak.edu.tr

Tek Ders Sınavı

27.07.2020 Pazartesi (Sınav saat ve yerleri, dilekçe Sonuçları İle Birlikte İlan Edilecektir)


21 Temmuz 2020