Ortak Zorunlu derslerden ara sınava(vize sınavları) giremeyen öğrencilerimizin 05/06/2020 saat 12:00'a kadar dilekçe ile sbmyo@usak.edu.tr mail adresine,  öğrencinumarası@ogr.usak.edu.tr mail adresini kullanarak başvurmaları gereklidir. Başvuru dilekçelerinin ekinde hastalık raporu (hekim raporu ile),cenaze(ölüm raporu ile),elektrik kesintisi (Elektrik Kurumundan belge alınan belge ile),internet kesintisi (internet sağlayıcı firmadan alınan belge ile) gibi mazeretlerini kanıtlayıcı belgelerin de gönderilmesi gereklidir. Başvurular Yüksekokulumuz Yönetim Kurulu tarafından incelenip, mazereti haklı bulunan öğrencilerimiz için 10/06/2020 tarihinde, dersin öğretim elemanı tarafından Google Classroom sistemi üzerinden mazeret sınavı yapılacaktır.


02 Haziran 2020