TARİHÇE

2002-2003 Eğitim-Öğretim Yılında Mahalli İdareler Programı adı altında öğrenci alınarak eğitim öğretime başlamıştır.

2004-2005 Eğitim-Öğretim Yılında Yerel Yönetimler Programı olarak ismi değiştirilmiş olup öğrenci alımına devam etmiştir.

KAZANILAN DERECE

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Yerel Yönetimler alanında ön lisans diploması verilir.

KABUL KOŞULLARI

ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre öğrenci kabul edilmektedir.

ÜST KADEMEYE GEÇİŞ

Mezuniyet sonrası yapılan ve alanlarında belirlenen bölümlere Dikey Geçis Sınavı (DGS) girerek alanlarında eğitimlerini sürdürebilirler.

MEZUNİYET KOŞULLARI

İlgil yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde mezuniyet için gerekli tüm derleri (Toplam 120 AKTS) almak, aldığı derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlamak zorunludur. 

İSTİHDAM OLANAKLARI

Yerel Yönetimler alanında, Belediyeler İl Özel İdareleri ve Valiliklerde ara eleman olarak çalışabilirler.