TARİHÇE

1995-1996 Eğitim-Öğretim Yılında İşletmecilik Programı adı altında öğrenci alınarak eğitim öğretime başlamıştır.

2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılında İşletme Yönetimi Programı İkinci Öğretimi açılmış olup öğrenci alımına başlamıştır.

KAZANILAN DERECE

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere İşletme Yönetimi alanında ön lisans diploması verilir.

KABUL KOŞULLARI

ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre öğrenci kabul edilmektedir.

ÜST KADEMEYE GEÇİŞ

Mezuniyet sonrası yapılan ve alanlarında belirlenen bölümlere Dikey Geçis Sınavı (DGS) girerek alanlarında eğitimlerini sürdürebilirler.

MEZUNİYET KOŞULLARI

İlgil yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde mezuniyet için gerekli tüm derleri (Toplam 120 AKTS) almak, aldığı derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlamak zorunludur.